Suche

Print

Kioumousmaten

Posted in Uncategorised

 

Kioumousmaten  (Pontos)

 

Infos und Videos zu den Tänzen

 

1. Mantilia ,Karssilamas ,Ters ,Trigona, Kotsari  (ΜΑΝΤΗΛΙΑ-ΚΑΡΣΙΛΑΜΑΣ-ΤΕΡΣ-ΤΡΥΓΩΝΑ-ΚΟΤΣΑΡΙ )       

 
 
 

  

 

 

2. Omal Diplon            

 
   
  

 

3. Ters   

 
   
  

 

4. Tschourtougousous 

 
   
  

 

5. Karsilamas  

 
   
  

 

6. Tik